Giới thiệu nội bộ

Giới thiệu tổng quan

Giới thiệu tổng quan

Đăng lúc: 21-10-2014 10:36:43 AM

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KHÔNG GIAN NGỌC Nhà thầu tư vấn thiết kế xây dựng uy tín. Với tập thể kiến trúc sư và kỹ sư nhiều năm kinh nghiệm và tâm huyết.

Quy chế trả lương, thưởng và phúc lợi

Quy chế trả lương, thưởng và phúc lợi

Đăng lúc: 04-03-2015 08:33:38 AM

THOẢ ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

THOẢ ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

Đăng lúc: 03-03-2015 12:46:10 PM

- Căn cứ Bộ Luật Lao động của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 23/6/1994; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động ngày...

Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức

Đăng lúc: 29-10-2014 11:39:05 AM

Sơ đồ công ty TNHH Xây Dựng Không Gian Ngọc

Facebook