Đội ngũ nhân sự

ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ CÔNG TY TNHH KHÔNG GIAN NGỌC

 

 

 

 

 

ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

       

STT

HỌ VÀ TÊN

CHUYÊN MÔN

CHỨC VỤ

1 Nguyễn Trần Anh Bảo Kỹ sư XD, Cử nhân QTKD Giám đốc
2 Huỳnh Mỹ Trinh Cử nhân kinh tế Thủ quỹ
3 Nguyễn Khắc Công TC Xây dựng Đội trưởng Thi công TP. TBVT
4 Nguyễn Thị Quỳnh Anh Cử nhân kinh tế Kế toán
5 Phạm Xuân Tân Kỹ sư XD CB - Kỹ thuật
6 Nguyễn Anh Tuấn Kỹ sư XD CB - Kỹ thuật
7 Nguyễn Minh Sang Kỹ sư XD CB - Kỹ thuật
8 Trần Thanh Hồ Kỹ sư XD CB - Kỹ thuật
9 Nguyễn Hoàng Thúy Vy Kiến trúc sư CB - Thiết kế
10 Hoàng Minh Dũng TC Xây dựng ĐT - Thi công
11 Phạm Nhân Nghĩa TC Xây dựng ĐT - Thi công
12 Nguyễn Văn Thu TC Xây dựng ĐT - Nhôm kiếng
13 Nguyễn Duy Ngân TC Xây dựng ĐT - Sơn nước
14 Sơn Giang TC Xây dựng TT -  Điện nước
15 Nguyễn Hoàng TC Xây dựng CN - Xây dựng

 

 

 

Facebook