Tầm nhìn - Chiến lược

Tầm nhìn - chiến lược

Chiến lược phát triển 

 
Công ty TNHH Xây Dựng Không Gian Ngọc với định hướng chiến lược trở thành nhà đầu tư và kinh doanh về lĩnh vực xây dựng chuyên nghiệp, Công ty đã và đang triển khai và hợp tác với các Nhà đầu tư trong nước triển khai nhiều dự án ở khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh như Quận 2 và Quận 9, nơi đang là khu vực trọng điểm được tập trung phát triển mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật (các nút giao thông quan trọng như đường vành đai trong, cao tốc Long thành – Dầu Giây) và hệ thống hạ tầng xã hội.

Quản trị và điều hành Công ty tập trung theo phương châm “Phát triển bền vững” bằng việc xây dựng được danh mục đầu tư đem lại sự ổn định và khả năng tăng trưởng cao so với các doanh nghiệp trong cùng ngành.

 

Facebook